มหาวิทยาลัยรังสิต มีเนื้อที่ 292 ไร่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน มีจุดมุ่งหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยคือ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้น ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การออกแบบ และการจัดการเป็นสำคัญ รวมถึงวิชาชีพอิสระ ที่สามารถสร้างงาน สร้างธุรกิจของตนเองได้ มุ่งเน้นในเรื่องของมาตรฐานการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร และสาขาวิชาให้สอดคล้อง และทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมส่งเสริมให้มีการศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่และสัมพันธ์ไปกับภาคปฏิบัติ เปิดดำเนินการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคณะ มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อยู่ในทำเลท่ามกลางความเจริญ และใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย โดยมีโครงการที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้ง หอพัก ใกล้ ม.รังสิต , ห้องเช่า ใกล้ ม.รังสิต , อพาร์ตเมนต์บริเวณโดยรอบ และคอนโดมิเนียมให้เช่า สามารถหา เช่าคอนโด ม.รังสิต หรือ เช่าคอนโดใกล้ ม.รังสิต ได้มากมายหลายโครงการจากบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ...

คอนโดมิเนียมบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยรังสิต (คอนโด ม.รังสิต)

ชื่อคอนโด : Plum Condo Paholyothin 89 (พลัม คอนโด พหลโยธิน 89)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยพหลโยธิน 89 ถ.พหลโยธิน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เนื้อที่โครงการ : 8 ไร่ (ต่อ 1 เฟส) เจ้าของโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 20 อาคาร ขนาดห้องพักอาศัย 22 - 28 ตร.ม.

จุดเด่นโครงการ : เป็นคอนโดที่อยู่ในแหล่งความเจริญ และใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ฟิวเจอร์ ปารค์ รังสิต , แมคโคร , ใกล้มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางเข้า-ออก สะดวกสบาย ค่าเช่าไม่แพง

ราคาเริ่มต้น

For Rent : 8,000 บาท

For Sales : 800,000 บาท

อันดับความนิยม :

ตัวอย่างประกาศห้องให้เช่า/ขาย

ชื่อคอนโด : U Campus rangsit (ยูแคมปัส รังสิต)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยพหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

เนื้อที่โครงการ : 3 ไร่ 10 ตารางวา เจ้าของโครงการ บริษัท Grand Unity

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร ขนาดห้องพักอาศัย 27 – 50 ตร.ม.

จุดเด่นโครงการ : เป็นคอนโดที่อยู่ในแหล่งความเจริญ และใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ฟิวเจอร์ ปารค์ รังสิต , แมคโคร , ใกล้มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางเข้า-ออก สะดวกสบาย ค่าเช่าไม่แพง

ราคาเริ่มต้น

For Rent : 8,500 บาท

For Sales : 1,900,000 บาท

อันดับความนิยม :

ตัวอย่างประกาศห้องให้เช่า/ขาย

ชื่อคอนโด : Rill condo (ริล คอนโด)

ที่ตั้งโครงการ : ถนนกำแพงเพชร 6 (Local Road) หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เนื้อที่โครงการ : 4 ไร่ 15 ตารางวา เจ้าของโครงการ บริษัท ริล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 5 อาคาร ขนาดห้องพักอาศัย 26 – 60 ตร.ม.

จุดเด่นโครงการ : เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้ ม.รังสิต และใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดง , ฟิวเจอร์ ปารค์ รังสิต , แมคโคร , เดินทางเข้า-ออก สะดวกสบาย ค่าเช่าไม่แพง

ราคาเริ่มต้น

For Rent : 7,500 บาท

For Sales : 1,950,000 บาท

อันดับความนิยม :

ตัวอย่างประกาศห้องให้เช่า/ขาย