Our service
ซื้อ-ขาย
บริการจัดหาผู้ซื้อ-ผู้ขาย ใบจองเงินดาวน์,ห้องชุด ทุกรูปแบบ
จัดหาห้องเช่า
ตามความต้องการทุกประเภท ในทุกระดับราคา ในคอนโดที่คุณต้องการ
รับฝากห้องเช่า
คำนึงถึงผลประโยชน์ของเจ้าของห้อง และจัดหาผู้เช่าให้อย่างเร็วที่สุด
บริการเสริมอื่นๆ
บริการหลังการขาย ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แบบ one stop service

ซื้อ/ขายห้องชุด เงินดาวน์ ใบจอง


เราให้บริการแบบครบวงจรในงานซื้อ – ขาย คอนโดมิเนียมในพื้นที่และทำเลที่เราให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาผู้ซื้อ หรือผู้ขายในห้องและคอนโดมิเนียมที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ การซื้อ – ขายใบจอง , การซื้อ – ขายเงินดาวน์ (เฉพาะคอนโดมิเนียมที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ) , การซื้อ – ขาย ห้องชุดในคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้ว เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าระยะยาว หรือเพื่อการอยู่พักอาศัยเอง ในทุกประเภทของการซื้อ – ขาย เราสามารถจัดหาห้องและรายละเอียดที่คุณต้องการได้อย่างทันที พร้อมบริการต่างๆของเราตั้งแต่ต้น จนจบสัญญาซื้อ – ขายดังต่อไปนี้


1.บริการพาชมคอนโดและพื้นที่ส่วนกลาง


ไม่ใช่แค่ซื้อห้อง แต่หมายถึงต้องซื้อคุณภาพของคอนโดมิเนียมด้วย เพื่อการอยู่อย่างมีระดับ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สำหรับการใช้ชีวิตและพักอาศัยด้วย เราพร้อมพาคุณไปเยี่ยมชมทุกส่วนของคอนโดมิเนียมที่เป็นสถานที่ส่วนกลางที่ทางคอนโดมิเนียมชั้นนำได้จัดไว้ให้ อาทิเช่น สระว่ายน้ำ , ห้องฟิตเนต , ห้องประชุม , สวนหย่อม , ห้องอ่านหนังสือ/ห้องทำงาน , ห้องเกมส์ , ห้องเล่นกีฬา เป็นต้น

2.บริการพาเยี่ยมชมห้องที่ต้องการซื้อ


เจาะจงพาไปเยี่ยมชมเฉพาะห้องที่คุณต้องการ โดยมีการขออนุญาตและนัดหมายกับทางเจ้าของห้องไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วทันใจ พร้อมจัดเตรียมห้องเพื่อเปรียบเทียบในการตัดสินใจซื้อ ภายในวันและเวลาเดียวกัน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ซื้อ

3.บริการทำสัญญาซื้อ – ขาย


ด้วยสัญญาซื้อ – ขายที่ได้มาตรฐาน รัดกุมและดูแลสิทธิประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่าย พร้อมสามารถแจ้งระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในสัญญาซื้อ – ขาย ตามที่ต้องการได้ ให้ความเที่ยงตรงและเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ส่งให้คุณตรวจสอบและเช็ครายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการเซ็นสัญญาซื้อ – ขาย เพื่อความสบายใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

4.บริการตรวจเช็คความพร้อมของห้อง


บริการตรวจเช็คความพร้อมขั้นสุดท้าย หลังการตัดสินใจซื้ออาทิเช่น ระบบแอร์ , ระบบน้ำ-ไฟ , การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในห้อง , ความสะอาดห้อง เป็นต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมกุญแจ / คียการด์ / สติ๊กเกอร์จอดรถยนต์ (ถ้ามี) เพื่อเตรียมส่งมอบห้องให้แก่ผู้ซื้อ ตามกำหนดเวลาในวันนัดโอนห้อง