02-157-8999
Menu
ฝากห้องเช่า/ขาย | ลงประกาศฟรี
OUR SERVICES

ผู้นำด้านบริการซื้อ-ขาย , ให้เช่า – รับฝากห้อง
เช่าคอนโดมิเนียมแบบครบวงจร

ซื้อ-ขาย บริการจัดหาผู้ซื้อ-ผู้ขาย ใบจอง เงินดาวน์,ห้องชุด ทุกรูปแบบ

จัดหาห้องเช่า ตามความต้องการทุกประเภท ในทุกระดับราคา ในคอนโดที่คุณต้องการ

รับฝากห้องเช่า คำนึงถึงผลประโยชน์ของเจ้าของห้อง และจัดหาผู้เช่าให้อย่างเร็วที่สุด

บริการเสริมอื่นๆ บริการหลังการขาย ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แบบ one stop service

อัตราค่าบริการ

เราให้บริการแบบครบวงจรในงานซื้อ – ขาย คอนโดมิเนียมในพื้นที่และทำเลที่เราให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาผู้ซื้อ หรือผู้ขายในห้องและคอนโดมิเนียมที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ การซื้อ – ขายใบจอง , การซื้อ – ขายเงินดาวน์ (เฉพาะคอนโดมิเนียมที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ) , การซื้อ – ขาย ห้องชุดในคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้ว เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าระยะยาว หรือเพื่อการอยู่พักอาศัยเอง ในทุกประเภทของการซื้อ – ขาย เราสามารถจัดหาห้องและรายละเอียดที่คุณต้องการได้อย่างทันที พร้อมบริการต่างๆของเราตั้งแต่ต้น จนจบสัญญาซื้อ – ขายโดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

ในกรณีเช่า

สัญญาระยะเวลา ค่าบริการจำนวน ของอัตราค่าเช่า/เดือน
6 เดือน 0.5 เดือน คิดจากผู้ให้เช่า
1 ปี 1 เดือน คิดจากผู้ให้เช่า
2 ปี 1.5 เดือน คิดจากผู้ให้เช่า
3 ปี 2 เดือน คิดจากผู้ให้เช่า

ในกรณีซื้อ-ขาย

อัตราค่าคอมมิชชั่น 3% จากราคาจะซื้อจะขาย (คิดจากผู้จะขาย) เฉพาะห้องชุดคอนโดมิเนียมที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว


อัตราค่าคอมมิชชั่น 20% จากยอดกำไรสุทธิที่ต้องการขาย (คิดจากผู้จะขาย) และหรือให้ทางเราเพิ่มราคาขายจากยอดกำไรสุทธิที่ผู้จะขายต้องการ เฉพาะห้องชุดคอนโดมิเนียมที่ยังไม่ได้โอน (ซื้อ-ขาย ใบจอง , เงินดาวน์)