OUR SERVICES        
ผู้นำด้านบริการซื้อ-ขาย , ให้เช่า – รับฝากห้องเช่าคอนโดมิเนียมแบบครบวงจร
ซื้อ-ขาย
บริการจัดหาผู้ซื้อ-ผู้ขาย ใบจอง เงินดาวน์,
ห้องชุด ทุกรูปแบบ
จัดหาห้องเช่า
ตามความต้องการทุกประเภท ในทุกระดับราคา ในคอนโดที่คุณต้องการ
รับฝากห้องเช่า
คำนึงถึงผลประโยชน์ของเจ้าของห้อง และจัดหาผู้เช่าให้อย่างเร็วที่สุด
บริการเสริมอื่นๆ
บริการหลังการขาย ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ แบบ one stop service
OUR SERVICES
ผู้นำด้านบริการซื้อ-ขาย , ให้เช่า – รับฝากห้องเช่าคอนโดมิเนียมแบบครบวงจร
ซื้อ-ขาย
บริการจัดหาผู้ซื้อ-ผู้ขาย ใบจอง เงินดาวน์,
ห้องชุด ทุกรูปแบบ
จัดหาห้องเช่า
ตามความต้องการทุกประเภท ในทุกระดับราคา ในคอนโดที่คุณต้องการ
รับฝากห้องเช่า
คำนึงถึงผลประโยชน์เจ้าของห้อง และจัดหาผู้เช่าให้อย่างเร็วที่สุด
บริการเสริมอื่นๆ
หลังการขาย ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แบบ one stop service
OUR SERVICES
ผู้นำด้านบริการซื้อ-ขาย , ให้เช่า – รับฝากห้องเช่าคอนโดมิเนียมแบบครบวงจร

ซื้อ-ขาย
บริการจัดหาผู้ซื้อ-ผู้ขาย
ใบจอง, เงินดาวน์,
ห้องชุด ทุกรูปแบบ
จัดหาห้องเช่า
ตามความต้องการทุกประเภท ในทุกระดับราคา
ในคอนโดที่คุณต้องการ
รับฝากห้องเช่า
คำนึงถึงผลประโยชน์ของเจ้าของห้อง และจัดหาผู้เช่าให้อย่างเร็วที่สุด
บริการเสริมอื่นๆ
บริการหลังการขาย ให้คำปรึกษา
แนะนำ ช่วยเหลือ แบบ
one stop service
อัตราค่าบริการ
เราให้บริการแบบครบวงจรในงานซื้อ – ขาย คอนโดมิเนียมในพื้นที่และทำเลที่เราให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาผู้ซื้อ หรือผู้ขายในห้องและคอนโดมิเนียมที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ การซื้อ – ขายใบจอง , การซื้อ – ขายเงินดาวน์ (เฉพาะคอนโดมิเนียมที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ) , การซื้อ – ขาย ห้องชุดในคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้ว เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าระยะยาว หรือเพื่อการอยู่พักอาศัยเอง ในทุกประเภทของการซื้อ – ขาย เราสามารถจัดหาห้องและรายละเอียดที่คุณต้องการได้อย่างทันที พร้อมบริการต่างๆของเราตั้งแต่ต้น จนจบสัญญาซื้อ – ขายโดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

ในกรณีเช่า
 • สัญญาระยะเวลา 6 เดือน  ค่าบริการจำนวน 0.5 เดือน  ของอัตราค่าเช่า/เดือน (คิดจากผู้ให้เช่า)
 • สัญญาระยะเวลา 1 ปี      ค่าบริการจำนวน 1 เดือน      ของอัตราค่าเช่า/เดือน (คิดจากผู้ให้เช่า)
 • สัญญาระยะเวลา 2 ปี      ค่าบริการจำนวน 1.5 เดือน    ของอัตราค่าเช่า/เดือน (คิดจากผู้ให้เช่า)
 • สัญญาระยะเวลา 3 ปี      ค่าบริการจำนวน 2 เดือน    ของอัตราค่าเช่า/เดือน (คิดจากผู้ให้เช่า)

ในกรณีซื้อ-ขาย
 • อัตราค่าคอมมิชชั่น 3% จากราคาจะซื้อจะขาย (คิดจากผู้จะขาย) เฉพาะห้องชุดคอนโดมิเนียมที่โอนแล้ว
 • อัตราค่าคอมมิชชั่น 20% จากยอดกำไรสุทธิที่ต้องการขาย (คิดจากผู้จะขาย)
  เฉพาะห้องชุดคอนโดมิเนียมที่ยังไม่ได้โอน (ซื้อ-ขาย ใบจอง , เงินดาวน์)
อัตราค่าบริการ
เราให้บริการแบบครบวงจรในงานซื้อ – ขาย คอนโดมิเนียมในพื้นที่และทำเลที่เราให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาผู้ซื้อ หรือผู้ขายในห้องและคอนโดมิเนียมที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ การซื้อ – ขายใบจอง , การซื้อ – ขายเงินดาวน์ (เฉพาะคอนโดมิเนียมที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ) , การซื้อ – ขาย ห้องชุดในคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้ว เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าระยะยาว หรือเพื่อการอยู่พักอาศัยเอง ในทุกประเภทของการซื้อ – ขาย เราสามารถจัดหาห้องและรายละเอียดที่คุณต้องการได้อย่างทันที พร้อมบริการต่างๆของเราตั้งแต่ต้น จนจบสัญญาซื้อ – ขายโดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้
ในกรณีเช่า
 • สัญญาระยะเวลา 6 เดือน ค่าบริการจำนวน 0.5 เดือน ของอัตราค่าเช่า/เดือน (คิดจากผู้ให้เช่า)
 • สัญญาระยะเวลา 1 ปี ค่าบริการจำนวน 1 เดือน ของอัตราค่าเช่า/เดือน (คิดจากผู้ให้เช่า)
 • สัญญาระยะเวลา 2 ปี ค่าบริการจำนวน 1.5 เดือน ของอัตราค่าเช่า/เดือน (คิดจากผู้ให้เช่า)
 • สัญญาระยะเวลา 3 ปี ค่าบริการจำนวน 2 เดือน ของอัตราค่าเช่า/เดือน (คิดจากผู้ให้เช่า)

ในกรณีซื้อ-ขาย
 • อัตราค่าคอมมิชชั่น 3% จากราคาจะซื้อจะขาย (คิดจากผู้จะขาย) เฉพาะห้องชุดคอนโดมิเนียมที่โอนแล้ว
 • อัตราค่าคอมมิชชั่น 20% จากยอดกำไรสุทธิที่ต้องการขาย (คิดจากผู้จะขาย)
  เฉพาะห้องชุดคอนโดมิเนียมที่ยังไม่ได้โอน (ซื้อ-ขาย ใบจอง , เงินดาวน์)
อัตราค่าบริการ
เราให้บริการแบบครบวงจรในงานซื้อ – ขาย คอนโดมิเนียมในพื้นที่และทำเลที่เราให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาผู้ซื้อ หรือผู้ขายในห้องและคอนโดมิเนียมที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ การซื้อ – ขายใบจอง , การซื้อ – ขายเงินดาวน์ (เฉพาะคอนโดมิเนียมที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ) , การซื้อ – ขาย ห้องชุดในคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้ว เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าระยะยาว หรือเพื่อการอยู่พักอาศัยเอง ในทุกประเภทของการซื้อ – ขาย เราสามารถจัดหาห้องและรายละเอียดที่คุณต้องการได้อย่างทันที พร้อมบริการต่างๆของเราตั้งแต่ต้น จนจบสัญญาซื้อ – ขายโดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้
ในกรณีเช่า

 • สัญญาระยะเวลา 6 เดือน ค่าบริการจำนวน 0.5 เดือน ของอัตราค่าเช่า/เดือน (คิดจากผู้ให้เช่า)
 • สัญญาระยะเวลา 1 ปี ค่าบริการจำนวน 1 เดือน ของอัตราค่าเช่า/เดือน (คิดจากผู้ให้เช่า)
 • สัญญาระยะเวลา 2 ปี ค่าบริการจำนวน 1.5 เดือน ของอัตราค่าเช่า/เดือน (คิดจากผู้ให้เช่า)
 • สัญญาระยะเวลา 3 ปี ค่าบริการจำนวน 2 เดือน ของอัตราค่าเช่า/เดือน (คิดจากผู้ให้เช่า)

ในกรณีซื้อ-ขาย

 • อัตราค่าคอมมิชชั่น 3% จากราคาจะซื้อจะขาย (คิดจากผู้จะขาย) เฉพาะห้องชุดคอนโดมิเนียมที่โอนแล้ว
 • อัตราค่าคอมมิชชั่น 20% จากยอดกำไรสุทธิที่ต้องการขาย (คิดจากผู้จะขาย) เฉพาะห้องชุดคอนโดมิเนียมที่ยังไม่ได้โอน (ซื้อ-ขาย ใบจอง , เงินดาวน์)